Вплив творчих форм і методів роботи вчителя на якість знань та на підвищення пізнавального інтересу до навчання

17.12.2015 року на базі Хотинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 відбулося засідання районної школи удосконалення педагогічної майстерності вчителів початкових класів на тему: «Вплив творчих форм і методів роботи вчителя на якість знань учнів та на підвищення пізнавального інтересу до навчання».
Реформування освітньої галузі в Україні вимагає від педагогічних кадрів новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, покращенні якості освіти, безперечно, належить організації методичної роботи в школі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, так як наслідок – підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
Відкриваючи засідання, директор школи Сіногач Н. Л. у своєму виступі зазначила, що ми живемо та працюємо у той час, коли рівень академічних знань освітян став менш вагомим. На зміну приходять нові показники якості освіти: стійка мотивація пізнання нового, постійна здатність педагогічних працівників до самоосвіти, усвідомлення ними необхідності навчатися впродовж життя. Допомогти вчителю адаптуватися в інноваційному просторі, створити умови для самовираження та самоствердження – безпосередній обов’язок районної методичної служби. У нашому районі для учителів початкових класів пропонується широкий спектр різних методичних заходів. На базі нашого закладу функціонує районна школа удосконалення педагогічної майстерності вчителів початкових класів, яка допомагає формувати вчителя інноваційного типу, готового до вмотивованої педагогічної діяльності.
Для слухачів школи Чинчик В. О., класовод 2 класу провела урок позакласного читання за творами В. О. Сухомлинського на тему: «Людина починається з добра». Вчитель початкових класів ОлійникЗ. О. продемонструвала у 4 класі бінарний урок з української мови, природознавства, розвитку мовлення на тему: «Судовий процес. Звинувачення Зими». Учителі використовували різноманітні методи, прийоми, форми навчання, які підпорядковані змісту і меті навчального матеріалу, формуючи у молодших школярів ключові та предметні компетентності.
На уроках спостерігалася продумана система опитування, повторення виучуваного матеріалу проводилося з дотриманням принципу послідовності в роботі. У системі вправ на закріплення більше уваги приділялося самостійній роботі школярів, творчим вправам, які сприяли розвитку мислення, використовувалися інтерактивні методи і прийоми роботи, технології формування та розвитку критичного мислення. Саме засобами інтерактивного навчання діти навчалися мислити творчо, критично висловлювати власні думки, приймати обґрунтовані рішення, формували навички об’єктивно оцінювати власну роботу та роботу інших.
З метою підвищення рівня професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу учасники семінару приймали активну участь у діловій грі на тему: «Види самостійної роботи на уроках в початкових класах», яку провела вчитель початкових класів Сафронюк Т. В. Вчителі обговорювали практичні проблеми та шляхи подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках, що збагатило їхні теоретичні знання та практичні навички.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_9204 IMG_9186 IMG_9224 IMG_9209 IMG_9191 IMG_9173 IMG_9206 IMG_9144