Публічна інформація

Згідно з Законом України “Про доступ до публічної інформації” публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.


Запит на отримання публічної інформації подається до управління освіти Хотинської районної державної адміністрації в усній чи письмовій формі, під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, факсом, електронною поштою або телефоном на вибір запитувача.

 

Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі і повинен містити:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • спосіб отримання інформації;
  • підпис і дату за умови подання письмового запиту.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації.

 

Поштова адреса Відділу освіти Хотинської районної державної адміністрації: вул. Незалежності, 30, м. Хотин, 60000

Телефон: (03731) 2 27 28

Факс: (03731) 2 14 96

Адреса електронної пошти: hotosvitas@ukr.net