Документація з виховної роботи

Документація з виховної роботи

Формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу (монографія)

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ (Методичні рекомендації)

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ (Посібник )

ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Стратегiя формувування виховного простору областi

План заходiв iз превентивного виховання

Наказ про забезпечення прав дiтей

Концепцiя сiмейного виховання “Щаслива родина

Концепцiя превентивного виховання

Концепцiя нацiонально – патрiотичного виховання

Заходи що до реалiзації Концепцiї районнi

Виконання  Конвенцii ООН з захисту прав дитини